Eğitim

2017 eKPSS tercih sonuçları açıklandı mı?

2017 eKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? 

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) girip devlet kurumlarında görev alabilmek üzere atama bekleyen engelli adaylar merakla, sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin ÖSYM’nin resmi açıklama bekliyor. Binlerce engelli adayın heyecanlı bekleyişini sürdürdüğü EKPSS tercih sonuçlarıyla ilgili ÖSYM tarafından son dakika duyurusu gerçekleştirildi mi? İşte, yanıtı…

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavını (EKPSS) kazanan engelli vatandaşlarımız devlet kurumlarında kadrolu olarak çalışabilecekler. EKPSS sınavına giren engelli adaylar devlet kurumlarında çalışmaya hak kazanma hayaliyle sonuçların açıklanacağı tarihle ilgili heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. EKPSS sonuçlarını ne zaman açıklanacağına ilişkin gözler ÖSYM’den gelecek son dakika duyurusuna çevrildi. EKPSS 2. Yerleştirmelerde Lisans düzeyinden 1.348, Ön lisans düzeyinden 507, Lise düzeyinden 444, ilköğretim düzeyinden 246 olmak üzere toplam 2.545 kadroya atama yapılacak.

EKPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili ÖSYM tarafından henüz resmi açıklama gerçekleştirilmedi. Bu nedenle EKPSS yerleştirme sonuçları için kesin bir tarih bulunmamaktadır. Şu an için EKPSS yerleştirme sonuçları ÖSYM sınav sonuç takviminde yer almamaktadır. EKPSS yerleştirme sonuçları, geçen sene tercihlerin sona ermesinden bir ay sonra açıklanmıştı. EKPSS sonuçları için ÖSYM kesin bir tarih vermemekle Ağustos ayı içerisinde sonuçların açıklanması düşünülüyor.

EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandığında adaylar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın resmi internet web sitesi olan osym.gov.tr üzerinden sonuçlarına erişebilecekler. Adaylar sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.

Ataması gerçekleşen adayların 15 gün içerisinde istenilen belgeleri kurumlarına iletmeleri gerekmektedir. EKPSS tercihlerini yapan adayların yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili ÖSYM tarafından henüz resmi açıklama gerçekleştirilmedi. Bu nedenle EKPSS yerleştirme sonuçları için kesin bir tarih bulunmamaktadır. Şu an için EKPSS yerleştirme sonuçları ÖSYM sınav sonuç takviminde yer almamaktadır. EKPSS yerleştirme sonuçları, geçen sene tercihlerin sona ermesinden bir ay sonra açıklanmıştı.

EKPSS sonuçları için ÖSYM kesin bir tarih vermemekle Ağustos ayı içerisinde sonuçların açıklanması düşünülüyor.

EKPSS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

EKPSS yerleştirme sonuçları, osym.gov.tr adresinden ilan edilecek. Adaylar sonuçlarını, aday numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir. Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

EKPSS SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASINA AŞAĞIDAKİ LİNK ARACILIĞIYLA ERİŞEBİLİRSİNİZ:

https://sonuc.osym.gov.tr/

EKPSS NEDİR?

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engellilerin engel grupları ve eğitim durumlarına göre yapılan ve sonuçları Devlet memurluğu ile kamu kurum ve kuruluşlarının işçi kadrolarına alınmalarında kullanılan merkezi sınav demektir.

EKPSS YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadroya yerleşememiş olacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

EKPSS ATAMALARINDA DİKKAT EDİLECEK KRİTERLER NELERDİR?

EKPSS tercihlerini yapan adayların yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir. Diğer yandan yerleştirmelerde adayların puanları ve tercih sıralamalarına sadık kalınacak. Önce daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecek.

EKPSS ATAMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

EKPSS/Kura ile engelli alım talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına, engelli personel yerleştirilmesi halinde, bu kamu kurum ve kuruluşlarında “Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik”in 15 inci maddesine göre bir komisyon oluşturulur.

Adaylar yerleştirme ilanını takip eden 15 günlük süre içinde yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşuna, atanmak üzere aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvurur. Söz konusu komisyon, adaylarca ibraz edilen belgelerin kadro koşullarına uygunluğunu inceleyecektir.

Bu çerçevede, yerleştirilen adayın;

1) Kadronun gerektirdiği eğitim düzeyine ilişkin diploma aslının veya noter onaylı bir suretinin veya geçici mezuniyet belgelerinden herhangi birisine sahip olup olmadığı,

2) Diploma veya mezuniyet belgesi ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslının veya noter onaylı bir suretinin olup olmadığı,

3) Kadro için genel ve özel şart olarak istenilen hususlara ilişkin belge, sertifika, bonservis ve benzerinden herhangi birisine sahip olup olmadığı,

4) “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe geçerliliği kabul edilen en az yüzde kırk veya üzerinde çalışabilir engelli olduğunu gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olup olmadığı, (Kamu kurum ve kuruluşları gerek görülmesi halinde Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik’in 10 uncu maddesi hükmüne göre yerleştirilen engelli adaylardan, atama işlemleri öncesinde çalıştırılamayacağı işlerin niteliği belirtilmeyenler ile sağlık kurulu raporlarında hasıl olan diğer tereddütleri gidermek amacıyla tekrar sağlık kurulu raporu talep edilebilecektir.)

5) Atama yapacak ilgili kurum veya kuruluşların tabi olduğu personel atama yönetmeliklerindeki diğer şartları taşıyıp taşımadığı hususu incelenecektir.

Yapılan inceleme sonucunda; şartları taşıyan adayların yerleştirildikleri kadrolara atanmaları komisyonca teklif edilecektir. Ataması teklif edilen adaylar başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadroya ilgili kurum tarafından doğrudan atanacaklardır.

Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

Bu yerleştirmede; EKPSS puanı ile bir kadroya yerleşen ve ataması yapılan adaylar ile kadro için istenen tüm koşulları taşımadığı için ataması yapılmayan adaylar, aynı EKPSS puanı ile tekrar yerleştirme işlemine alınmazlar. Bu yerleştirmede, kura ile yerleşen ve ataması yapılan adaylar ile kadro için istenen tüm koşulları taşımadığı için ataması yapılmayan adaylar, yeni bir kura kayıt dönemine kadar yapılacak yerleştirme işlemine alınmazlar.

EKPSS KURA YÖNTEMİ NEDİR?

Kura yöntemi, ilkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu engellilerin tercihlerine göre yerleştirilmeleri amacıyla noter huzurunda Devlet memuru kadrolarına yerleştirilmelerinde kullanılan yöntemdir.

EKPSS KURA İLE YERLEŞTİRME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile yerleştirme yapılırken;

Kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek, bunlardan herhangi birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

657 sayılı Kanunun 36 nci maddesine göre 11 inci dereceli kadrolar için İlkokul mezunları kura ile yerleştirme tercihinde bulunamayacak, tercihte bulunsalar dahi bu tercihleri dikkate alınmayacaktır.

657 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre öncelik eğitim durumu itibariyle ilköğretim/ortaokul mezunlarına verilecektir. İlköğretim/ortaokul mezunu adaylardan kura ile çekilen aday, boş kadro bulunan tercihleri arasından en üst sıradakine yerleştirilecektir. Tercihleri arasında boş kadro bulunmayan aday yerleştirilemeyecektir. Kurada çekilen aday, işlemi gerçekleştirildikten sonra kura listesinden çıkarılacak ve kuraya kalan adaylar ile devam edilecektir. Kura işlemi tercih edilen tüm kadrolara yerleştirme yapılıncaya kadar devam edecektir. İlköğretim/ortaokul mezunlarının kura ile yerleştirme işlemi sonrasında boş kalan kadrolara ilkokul mezunları aynı şekilde kura ile yerleştirilecektir.

Kura, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41 inci maddesine göre Devlet memuru olabilmek için aranan asgari eğitim şartını haiz eğitim veren kurumlardan mezun olan engellilerden kamu kurum ve kuruluşlarına tercihlerine göre yerleştirileceklerin tespiti amacıyla noter huzurunda yapılacaktır. Kura çekimini, kura için başvuruda bulunan adaylar da izleyebileceklerdir.

2016-Kura ile yerleştirme için ÖSYM sistemine başvuru yapmayan adaylar Tablo-1’den tercih yapamazlar.

EKPSS ADAYLARI HANGİ KURUMLARA ATANIR?

Kamu kurumlarında bulunan engelli kadrolarına personel istihdamı yapmak ve engelli vatandaşları topluma kazandırmak üzere yapılan EKPSS ile memur olacak engelliler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarına, İl özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyeler tarafından kurulan birlikler ile bunlara bağlı müessese, Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru istihdam eden diğer kamu kuruluşlarına atanır.

Benzer Yazılar

2018 AÖF kayıt başlangıcı tarihi! Açık Öğretim Fakültesi son açıklaması

HayataRehber

Başarılı öğrenciye 500 lira harçlık

HayataRehber

Tanzimat Edebiyatında Felsefe

HayataRehber

Yorum Yap

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Bununla ilgili iyi olduğunuzu kabul edeceğiz, ancak isterseniz dilediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Kabul Et! Daha Fazlası

×
Göster
x
Göster
×
Göster