Eğitim Eğitim-Öğretim Farmakoloji Üniversite

Absorbsiyonu Etkileyen Bazı Özel Durumlar Nelerdir?

Absorbsiyonu Etkileyen Bazı Özel Durumlar

Absorbsiyonu farmaloji olarak etkileyen bazı durumları diğer yazıda anlatmıştık bu da özel durumları;

Presistemik Eliminasyon (İlk Geçiş Etkisi)

 • Gastrointestinal sistemden emilen ilaçlar öncelikle karaciğere gelirler.
 • Karaciğer,ilk geçiş sırasında bazı ilaçları büyük ölçüde parçalar ve sistemik dolaşıma çok düşük miktarda geçmesine neden olur.Yani ilacın biyo yararlanımı önemli ölçüde azalır.
 • Bu olaya Presistemik Eliminasyon denir.

Enterohepatik Sirkülasyon

 • Faz 2 reaksiyon sonucunda glukronat ve sülfat ile konjuge edilen ilaçşar barsaklara atılır.
 • Barsaklarda ilaçla konjügatı arasındaki bağı koparan sülfataz ve glukuronidaz enzimi salgılayan bakteriler vardır.
 • Bakteriler bu enzimler sayesinde ilacı hidrolize ederek serbest hale geçirirler ve ilaç tekrar absorbe olarak dolaşıma geçer.

ilk geçiş eliminasyonuna uğrayan ilaçlar:

 • Fazla lipofitiktir.
 • Absorbsiyonları %100’e yakındır.
 • Sistemik biyoyararlanımları %50’nin altındadır.
 • Oral ve parenteral dozları arasında büyük fark vardır.En iyi örnek propranololdür.

Presistemik Eliminasyondan Kaçış Yöntemleri

 • Hiç presistemik eliminasyona uğramaması isteniyor ise parenteral yoldan uygulanmalıdır.
 • Presistemik eliminasyonu azaltan enteral ilaç uygulama şekileri:
  1. Sublingual uygulama
  2. Rektal uygulama

Benzer Yazılar

Alport Sendromu Nedir?

HayataRehber

Harita Mühendisliği 2017 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

HayataRehber

Pozitif Feedback Nedir?

HayataRehber

Yorum Yap

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Bununla ilgili iyi olduğunuzu kabul edeceğiz, ancak isterseniz dilediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Kabul Et! Daha Fazlası

×
Göster
x
Göster
×
Göster