Beyin Nedir?

Beyin Nedir? Beyin İlk Ne Zaman İncelendi Ve Anlaşıldı?

Franz Joseph Gall (1758-1828) Alman, hekim. Beyin anatomisini incelemiş, kafatasının biçimiyle insan yetileri arasında ilişki kurmaya çalışmıştır.

18. yüzyıl sonlarında kişinin kafatası şeklinin onun kişiliğine ve ruhsal durumuna dair bilgi verdiğine inanılıyordu.

Frenoloji uzmanları kafatasındaki girinti ve çıkıntıları ölçerek hastalarının beyninin nasıl çalıştığına dair bilgi edinmeyi amaçlıyordu.

1840’larda, ortaya çıkışından 50 yıl sonra frenoloji bir bilim olarak gözden düştü.

Bilim insanları gerçek vakalar üzerinde çalışmaya başladı. Paul Broca gibi ilk beyin uzmanları, beynin farklı bölgelerinin farklı işlevleri olduğunu düşünüyordu. İki hastasının konuşamama sorununun beynin özel bir bölgesinden kaynaklandığının farkındaydı.

Pierre Paul Broka (1824 Fransa), 17 yaşında, tıp öğrenimi yapmak üzere Paris Üniversitesi’ne giren Broca, diplomasını aldıktan sonraki on yıl içinde daha çok patoloji alanında çalıştı. 1850’li yıllar boyunca afazi ile ilgilenmiştir

1861’de otopside beyinde bir konuşma kusurunun belirli bir noktayla (bugün Broca’nın alanı olarak bilinir) bağlantılı olduğunu ilk kez gösteren kişi oldu.

Bay Tan’ın beyni halen Paris’teki Dupuytren Müzesi’nde bir kavanoz içinde sergilenmektedir.

Carl Wernicke (1874 Almanya), yılında Broca alanının dışında başka bir dil kaydı bölgesi tanımladı. Sol kulağın yakınında yer alan ve dilin algılanmasını sağlayan bu bölüm Wernicke Alanı’dır.

BEYİN

Beyin kafatası denilen koruyucu bir kemik içindedir. Beyni ve omuriliği koruyup örten doku tabakaları (meninges) dıştan içe doğru “dura–arachnoid– pia” dır. Dura ve arachnoid tabakaları arasındaki boşluk “subdural boşluk”, arachnoid ve pia tabakaları arasında ki boşluk “subarachnoid boşluk” olarak bilinir.

Beyin hemisferlerinin oluşturduğu telencephelon, santral sinir sisteminin en büyük kısmıdır. Beyin hemisferleri dış tarafta yer alan cortex ile bunun altında yer alan beyaz cevherden oluşur. Sağ ve sol beyin hemisferleri, fissura longitudinalis ile kısmen birbirinden ayrılır, fissura transversa ile de cerebellum’dan ayrılmıştır. Sağ ve sol beyin hemisferleri ile merkezleri birbirine bağlayan , kalın miyelinli liflerden oluşmuş yola, corpus callosum denir. Corpus callosum yaklaşık 8 cm uzunluğundadır. Corpus callosum, bir hemisfere ulaşan bilginin diğer hemisfere iletilmesinde rol oynayan en büyük ve önemli yoldur.

Her bir beyin hemisferi lobus frontalis, lobus parietalis, lobus occipitalis, lobus temporalis olmak üzere dört loba ayrılır. Bazı bilim adamları lobus insularis ve lobus limbicus’u da ekleyerek beyin hemisferini toplam altı loba ayırır. Lobus limbicus aslında ayrı bir lob olmayıp, içersinde limbik sisteme ait kortikal yapıların bulunduğu suni olarak isimlendirilmiş bir lobusdur. Lobus insulus ise, lobus tempolaris, lobus parietalis ve lobus frontalis kısımları kaldırıldığında görülen korteks kısmıdır.

PENFIELD, Wilder Graves (1891-1976) ABD asıllı Kanadalı beyin cerrahı. Özellikle epilepsiye yol açan beyin lezyonlarınm tanısına ve cerrahi tedavisine ilişkin çalışmalarıyla tanınır. 26 Ocak 1891’de Washington Eyaleti’ndeki Spokane’de doğdu, 5 Nisan 1976’da Montreal’de öldü. 1913’te Princeton Üniversitesi’ni bitirip Phineas Gage Vakası : ABD’nin Vermont eyaletinde Rutland & Burlington demir yolunun inşasında çalışan Phineas Gage 1848 yılında tarihin en ağır vakalarından birisini geçirmiştir.

Broca alanı premotor bölge BA44 ve komşu heteromodal alanlar BA45-47’yi içine alır; Wernicke alanı BA22’deki işitsel asosiasyon alanının posteriyor kısmı ve aynı zamanda komşu heteromodal alanlar BA39-40 ve muhtemelen BA21’i kapsar. Broca alanı dilin artikülatuar, sentaktik ve gramatik özellikleri, Wernicke alanı ise leksikal ve semantik özellikleri açısından göreli bir özelleşme sergiler. Bu şebekenin ilave bileşenleri striatum, talamus ve frontal, temporal ve pariyetal lobların asosiasyon alanlarında yerleşmiştir. Bu şebekenin hasarlanması afazi, aleksi, ve agrafi ile sonuçlanır (Mesulam,2004).

Brodmann’ın 22 numaralı sahası ile motor konuşma merkezi arasında bağlantı sağlayan lifler fasciculus arcuatus adını alır. Fasciculus arcuatus’u etkileyen lezyonlarda iletim tipi aphasia ortaya çıkar (Taner, 2008)

Araştırmalar sağ hemisferdeki bir hasarın da prosodiyi (konuşmada ki vurgulama, ton ve ezgiyi) ve dilsel yetenek denilen söylemi ( masal anlatma, şaka yapma) bozduğunu göstermiştir.

Benzer Yazılar

Biyoteknoloji nedir?

HayataRehber

Bistro nedir?

HayataRehber

Hücre Organellerinden Çekirdek Nedir?

HayataRehber

Bir Yorum Yazın

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Bununla ilgili iyi olduğunuzu kabul edeceğiz, ancak isterseniz dilediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Kabul Et! Daha Fazlası