Dna Ve Rna Ve Nükleik Asitler

Bir Molekülün Genetik Materyal Olarak Davranması İçin Nelere Sahip Olmalıdır?

Genetik materyal 4 özellik göstermelidir:

Bir molekülün genetik materyal olarak davranması için 4 özelliği bulunmalıdır:

1. Kendini eşleme (replikasyon)

2. Bilgi depolama

3. Bu bilgiyi ifade etme

4. Mutasyonla çeşitlenme (Varyasyon)

Replikasyon

 • Genetik materyalin replikasyonu bütün canlı organizmaların temel bir özelliğidir ve hücre döngüsünün bir bölümünde yer alır.
 • Genetik materyal replike olduktan sonra yavru hücrelere eşit olarak dağılmalıdır.
 • Eşey hücrelerinin (gametlerin) oluşumu sırasında da genetik materyal replike olur.
 • Ancak her bir hücreye, orjinal genetik materyal miktarının yarısına sahip olacak şekilde paylaştırma yapılır ve bu işlem mayoz olarak adlandırılır.
 • Mitoz ve mayozun ürünleri farklı olmasına rağmen her iki işlem de hücresel üreme adı altında toplanır

Bilgi Depolama

 • Depolama özelliği bir organizmanın tüm kalıtsal özelliklerinin toplandığı genetik bilgi olarak düşünülebilir.
 • Ancak hücrelerin çoğu DNA’nın tamamına sahip olduğu halde belirli bir noktada bu genetik potansiyelin bir bölümünü ifade ederler:

Örneğin; omurgalılarda deri hücrelerinde melanin geni aktiftir ama hemoglobin genleri hiçbir zaman ifade edilmez, sindirim hücreleri ise fonksiyonlarıyla ilgili genleri aktive ederler fakat melanin genlerini aktive etmezler.

 • Genetik materyalin kimyasal dili, bilgi depolarken, bilgiyi yavru hücrelere ve organizmalara aktarırken bu görevi yerine getirebilecek yetenekte olmalıdır.

Genetik bilginin ifadesi

 • Depolanan genetik bilginin ifadesi karmaşık bir işlemdir ve hücrede bilgi akışının temelini oluşturur (Santral Dogma)
 • İlk işlem DNA’nın 3 tip RNA (mRNA, tRNA ve rRNA) molekülünü oluşturmak üzere transkripsiyonu (okuma) ile başlar.
 • Bunların içinden sadece mRNA’nın proteine translasyonu yapılır. Her bir mRNA özgül bilginin ürünüdür ve değişik bir protein sentezine yol açar.
 • Translasyon (çeviri) rRNA içeren ribozomlarda tRNA’nın da katılımıyla gerçekleşir.
 • Burada tRNA, mRNA’daki kimyasal bilgiyi proteinleri oluşturan amino asitlere çevirerek adaptör rolü oynar. Bu işlemler moleküler genetiğin “santral dogmasını” oluşturur: DNA’dan RNA, RNA’dan protein sentezlenir.

Mutasyonlar ve Çeşitlilik

 • Genetik materyal aynı zamanda mutasyonlar yoluyla organizmalar arasında ortaya çıkan çeşitliliğin de kaynağıdır.
 • Eğer bir mutasyon ile DNA’nın kimyasal kompozisyonunda değişiklik meydana gelirse, değişiklik transkripsiyon ve translasyona yansır ve belirli bir proteini etkiler.
 • Mutasyon eşey hücrelerinde olursa gelecek kuşaklara aktarılır ve zamanla populasyon içerisinde yayılır.

Benzer Yazılar

Dna’nın Tarihçesi

HayataRehber

DNA Hakkında Bilinmesi Gereken 6 Bilgi

HayataRehber

Yorum Yap

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Bununla ilgili iyi olduğunuzu kabul edeceğiz, ancak isterseniz dilediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Kabul Et! Daha Fazlası

×
Göster
x
Göster
×
Göster