Eğitim

Eğitim Türleri

Eğitim Türleri

Eğitim türleri konusuna geçmeden önce eğitimin ne olduğunu ve tanımlarını inceleyelim.

Eğitim, insanların davranışlarında kasıtlı, kendi yaşantısı yoluyla, istendik, kalıcı izli davranış meydana getirme sürecidir. Bu tanımı daha da açalım;

– Kasıtlı: plan ve program dahilinde.

– Kendi yaşantısı yoluyla: Kişinin sürecin içerisinde var olması.

– İstendik: Eğitimin gerçekleştiği o toplumun beklentisine uygun olması.

– Süreç: Öğrenmeler bir araya gelerek eğitimi oluşturmaktadır. Bunun için de belli bir süre geçmesi gerekmektedir. Bu yüzden eğitim bir süreç gerektirmektedir.

Tüm bunlara ek olarak eğitimin kültürle iç içe olduğu, kültürün yeni kuşaklara aktarılmasını sağladığı, kültürü etkileyen ve kültürden etkilenen bir süreç olduğu unutulmamalıdır.

Eğitimin farklı alanlara göre tanımlarına bakalım;

Toplumsal anlamda eğitim, kültürel kalıtımın aktarılması sürecidir. Bu sayede toplum kendisini korur ve sürekliliğini sağlar.

Sosyal anlamda eğitim, kişilerin sosyalleştirilmesi ve topluma uyumunun sağlanması sürecidir.

Ekonomik anlamda eğitim, kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayan süreçtir.

Felsefi anlamda eğitim;

İdealizme göre, kişiyi Tanrı’ya ulaştırma sürecidir.

Realizme göre, topluma uyum ve kültürel mirasın aktarılması sürecidir.

Pragmatizme göre, yaşantılar yoluyla davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

Varoluşçuluğa göre, insanı en üst düzeye getirme sürecidir.

Sistem olarak eğitim: 

Girdi: Öğrencide davranış değişikliği için gerekli olan her şeydir. Öğrenci nitelikleri, araç gereçler, ortam, veliler, somut hedefler, öğrencinin giriş davranışları vs.

İşlem: Öğrencide davranış değişikliklerinin oluştuğu boyuttur. Burası ”Eğitim Durumları” bölümüne dahildir. Yöntem ve tekniklerin kullanımı, araç gereçlerin kullanımı, pekiştireçler, etkin katılım vs.

Çıktı: Öğrencide davranış değişikliğinin oluşmasıdır.

Dönüt – Düzeltme: Ulaşılamayan hedeflerin neden ulaşılamadığının araştırılmasıdır.

Tüm bunlara ek olarak eğitim, kapsamlı, çok boyutlu, sürekli, dinamik, amaca yönelik ,evrensel ve ulusal yönleri olan, bilimden yararlanan bütünleyici bir unsudur. Şimdi eğitim türleri konusunu inceleyelim.

Eğitim Türleri

Eğitim Türleri ikiye ayrılmaktadır. Bu eğitim türleri Formal Eğitim ve İnformal Eğitimdir. Formal Eğitim de kendi içinde Örgün Eğitim ve Yaygın Eğitim olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

FORMAL EĞİTİM

– Planlıdır.

– Amaçlıdır.

– Öğretici vardır.

– Yer, yöntem, süre, içerik ve uygulama bellidir.

– Olumlu davranışlar çıkarmaya yöneliktir.

İNFORMAL EĞİTİM

– Plansızdır.

– Belli bir amacı yoktur.

– Net değildir, belli değildir.

– Olumlu ya da olumsuz davranışlar olabilir.

– Aile, arkadaş çevresi, kitle iletişim araçları, sokak vs bu ortamlarda olabilir.

Eğitim Türleri içinde yer alan Formal Eğitim de aşağıdaki gibi ikiye ayrılmaktadır:

Örgün Eğitim

– Yaş bellidir.

– Kademeler önkoşuldur.

– Milli Eğitimin temel amaçları vardır.

– Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim, açıköğretim, uzaktan öğretim vs.

Yaygın Öğretim

– Belli bir yaş yoktur.

– Kademe ve önkoşulluk yoktur.

– Bireyin amaçları vardır.

– Halk eğitimi, dershaneler, özel kurslar, hizmet içi eğitim kursları vs.

Eğitim türleri içerisinde örgün ve yaygın eğitim arasındaki farklılıklara ilişkin aşağıdaki noktalara dikkat edelim.

Benzer Yazılar

E-Okul veli bilgilendirme sistemi (VBS) girişi

HayataRehber

2017 DGS sınav sonucu! ÖSYM Dikey Geçiş sınavı sonuç tarihi

HayataRehber

Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri

HayataRehber

Yorum Yap

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Bununla ilgili iyi olduğunuzu kabul edeceğiz, ancak isterseniz dilediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Kabul Et! Daha Fazlası

×
Göster
x
Göster
×
Göster