Rehberlik

Gözleme Dayalı Teknikler Nelerdir?

Gözleme Dayalı Teknikler

Test Dışı Teknikler: Gözleme Dayalı Teknikler

GÖZLEM

Tüm bilim dallarında kullanılan yaygın bir bilgi toplama toplama tekniğidir. Bilgiler Bilgiler duyu organlar organları yoluyla toplanır. Öğrencinin rencinin okul ortamında tek tek ya da grup içindeki içindeki davranışlarının gözlenmesi n gözlenmesi ve kısa notlar alınmasıdır

SİSTEMLİ GÖZLEM

Belirli bir davranış biçimini biçimini gözlemek gözlemek amacı ile yapılan gözlemdir gözlemdir.Örneğin öğrencinin sınıf dışında çöp konusundaki konusundaki davranışı

RASLANTISAL GÖZLEM

Tamamen en seçkisiz olarak her bireyin tipik bulunan her tür davranışının her ortamda yaygın her ortamda yaygın olarak gözlenmesidir. Örneğin: Ailenin yazılı notuna tepkisi

Katılımlı Gözlem

Gözlemci gözlenen bireylerle aynı ortamda bulunur ve onların katıldığı etkinliklere katılır.

Katılımsız Gözlem

Gözlemci dışarıda kalır tarafsız gözlem yapmaya çalışır.

Gözlem sürecinde uyulması gereken bazı ilkeler

1. Öncelikle kimin niçin, nerede, nasıl, ne kadar sürede gözleneceğine ilişkin bir gözlem planı yapılmalıdır.

2. Gözlem yapılmadan önce gözlem sonuçlarının nasıl kaydedileceği ve bilgilerin nasıl analiz edileceği kararlaştırılmış olmalıdır.

3. Belli bir zaman sürecinde yalnızca bir kişi gözlenmelidir.

4. Gözlem, amaca uygun olarak yeterli bir zaman süresince yapılmalıdır. Örneğin , birey on beş gün boyunca gözlenmelidir.

5. Bireyin her seferde uzun süre gözlenmesi yerine kısa süreli ve farklı aralıklarla gözlenmesi tercih edilmelidir.

6. Birey kontrollü ve doğal ortamlarda gözlenebilmelidir.

7. Birey bir bütün olarak gözlenmelidir, ancak bir kritik davranış gözlenecekse bu davranış bireyin bütünlüğü içinde gözlenmelidir.

8. Gözlem sonuçları olduğu gibi yorum ve değerlendirmeye katılmadan kaydedilmelidir.

9. Birey gözlendiğinin farkına varmamalıdır. Bu nedenle gözlem sonuçları gözlenenin gözü önünde kaydedilmemelidir.                           

10. Gözlem sonuçları gözlemin arkasından hemen kaydedilmelidir.

11. Gözlemci gözlenen bireyin söyledikleriyle birlikte söylediklerine eşlik eden duygu ve davranışlarına dikkat etmelidir.

12. Gözlemler mümkünse birden çok gözlemci tarafından yapılmalıdır.

13. Gözlemin ne zaman, hangi koşullarda ve durumda yapıldığı mutlaka kaydedilmelidir. Gözlemlerin saptanmasında olay, koşullar, süreç ve sonuçlar birlikte düşünülmelidir.

14. Gözlem tekniği ile elde edilen bilgiler, birey hakkındaki mevcut diğer bilgilerle bir arada değerlendirilmelidir.

15. Birey hakkında elde edilen bilgiler, bireyi etiketlemek amacıyla değil; bireyin bir sorununun çözümüne veya bütün olarak gelişmesine katkı amacıyla kullanılmalıdır.

GÖZLEM TEKNİĞİNİN YARARLARI

1. Doğal ortamda ayrıntılı bilgiler

2. Davranışları ve beden dilini anlama

3. Gözlem her yaştaki bireyi veya grubu incelemek amacıyla kullanılabilecek bir tekniktir.

4. Ekonomik olan bir tekniktir.

5. Özel bir zaman veya mekan ayırmaya gerek yoktur. Herhangi bir zaman veya mekanda uygulanabilir.

GÖZLEMSEL TEKNİKTE BAZI SINIRLILIKLAR

1. Davranışların altında yatan nedeni tespit etmek mümkün değildir.

2. Gözlemcinin tarafsızlığı, becerisi, yaşam felsefesi, kararlılığı vb etkiler,

3. Herkesin bilimsel olmayan gelişi güzel gözlemlerinin varlığı

ANEKTOD 

Gözlem sonuçlarının kaydedildiği özel bir formdur. 

Anekdot, uzman, öğretmen ve yöneticilerin zaman zaman tanık oldukları ve önemli gördükleri iyi ve kusurlu olduğunu düşündükleri öğrenci davranışlarının sürekli objektif ve ayrıntılı şekilde kaydedip objektif ve ayrıntılı şekilde kaydedip saklanmaları tekniğidir.

Anekdotlarda, öğrenciye ilişkin tüm gözlemler kaydedilmez.

Sıradan olmayan tipik, dikkate değer davranışların kaydedilmesi gerekli ve önemlidir

Vak’a incelemesi

Vak’a incelemesi sorunu olan kişiyi bir bütün halinde derinlemesine inceleme demektir.Vak’a incelemesinde test ve çeşitli test dışı teknikler kullanılabilir teknikler kullanılabilir.

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Bir bireyin belirli bir konuda çeşitli davranış özellikleri hakkında sıralanmış , açıklayıcı ifade ve cümlelerin, bireyi tanıma ve gözlemi yapan kişi tarafından işaretlenmesini esas alır. Eğer gözlenen gözlenen niteliğin görülme sıklığı veya derecesi önemli ise kullanılır.Derecelendirme ölçekleri bireyi tanıyan kişiler (öğretmen,yönetici,danışman) tarafından doldurulabilir Derecelendirme ölçekleri ölçekleri 5 grupta incelenir incelenir.

  • SAYISAL ÖLÇEKLİ DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ
  • BETİMSEL ÖLÇEKLİ DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ
  • KARŞILAŞTIRMALI  DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ
  • GRAFİK ÖLÇEKLİ DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ
  • İŞARETLEME LİSTESİ BİÇİMİNDEKİ ÖLÇEKLER

SAYISAL ÖLÇEKLİ DERECELENDİRME  ÖLÇEĞİ

Derecelendirilmesi istenen özellik genellikle 1-5 arasında bir sayı ile değerlendirilir.Örnek : Sınıfta tartışmalara katılma davranışı için;

1- Hiç katılmaz

2- Çok az katılır

3- Genellikle katılır

4- Çok sık katılır

5- Her zaman katılır

Gözlemci en uygun sayıyı işaretler, öğrenci hakkındaki tercihini ortaya koyar

BETİMSEL ÖLÇEKLİ DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ

Örnek : Ders çalışma alışkanlığı

Zamanında çalışmaz

Aşırı ölçüde çalışır

Yeteri kadar çalışır

KARŞILAŞTIRMALI DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ

Örnek : Belirli bir dönem için bir sınıfta “öğrencilerin bir ders veya tüm derslerdeki sınıf içi akademik çalışmaları” karşılaştırmalı olarak

Daha kötü

Normal

Daha iyi

derecelendirmedir.

GRAFİK ÖLÇEKLİ DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ

Örnek : “Kendine güven” bakımından bir bireyin durumu.

İŞARETLEME LİSTESİ BİÇİMİNDEKİ ÖLÇEKLER

Bir özellikle ilgili tüm davranışlar alt alta yazılarak listelenir. İşaretlemeyi yapacak kişi bu davranışlardan sadece bireyde bulunanları işaret eder. Bu listede bireyin bilinmeyen özelliği varsa boş bırakılmalıdır.

Benzer Yazılar

Başkalarının Kanıtlarına Dayalı Teknikler Nelerdir?

HayataRehber

Bireyi Tanıma Teknikleri Nelerdir?

HayataRehber

Test Teknikleri Nelerdir?

HayataRehber

Yorum Yap

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Bununla ilgili iyi olduğunuzu kabul edeceğiz, ancak isterseniz dilediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Kabul Et! Daha Fazlası

×
Göster
x
Göster
×
Göster