Eğitim

Jean Monnet Yüksek Lisans Bursu

Jean Monnet Yüksek Lisans Bursu

Jean Monnet Burs Programı, 1989 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan bir anlaşma çerçevesinde başlatılan; Türkiye Cumhuriyeti’nin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış personel sayısının arttırılması ve müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını amaçlayan bir programdır.

Jean Monnet Burs Programının Kapsamı Nedir?

Jean Monnet Bursları, ülkemizin AB’ye uyum süreci ve AB Müktesebatı ile doğrudan ilgili konularda gerçekleştirilecek yüksek lisans eğitimi veya araştırma çalışmalarına tahsis edilmektedir. Jean Monnet Burslarında, bu nedenle, yalnızca belirtilen AB müktesebat başlıklarında yapılacak çalışmalara burs verilmesi öngörülmektedir. Jean Monet Bursunun verileceği konular şunlardır:

Malların Serbest Dolaşımı, İşçilerin Serbest Dolaşımı, İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi, Sermayenin Serbest Dolaşımı, Kamu Alımları, Şirketler Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Rekabet Politikası, Mali Hizmetler, Bilgi Toplumu ve Medya, Tarım ve Kırsal Kalkınma, Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı, Balıkçılık, Taşımacılık Politikası, Enerji, Vergilendirme, Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika, İstatistik, Sosyal Politika ve İstihdam, İşletmeler ve Sanayi Politikası, Trans-Avrupa Şebekeleri, Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu, Yargı ve Temel Haklar, Adalet, Özgürlük ve Güvenlik, Bilim ve Araştırma, Eğitim ve Kültür, Çevre, Tüketicinin ve Sağlığın Korunması, Ortak Ticaret Politikası (Gümrük Birliği ve/veya Dış İlişkiler), Mali Kontrol, Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları.

Jean Monnet Burs Programı Bursiyerlik Süresi Nedir?

Jean Monnet Burs Programı’ndan faydalanmaya hak kazanan bursiyerler en az 3 ay, en fazla 12 ay süresince bu burstan yararlanabilmektedirler.

Jean Monnet Burs Programında Ödenecek Burs Neleri Kapsamaktadır?

Jean Monnet Burs miktarı; eğitim/okul ücreti, yaşam giderleri, çeşitli masraflar için bir defaya mahsus sabit ödenek (seyahat masrafı, kitap ödeneği, tez ödeneği, vize ücreti, çalışma ziyareti ödeneği, sağlık harcamaları, eurozone üyesi olmayan ülkeler için kur farkı ödeneği, yerel makamlara kayıt ve her türlü vergi ve benzeri masraflar için ödenek), banka transferlerinden kaynaklanan masraflar için ödeneği kapsamaktadır.

Jean Monnet Bursuna Kimler Başvurabilir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar

En az 4 yıllık lisans derecesine sahip olmak koşuluyla hâli hazırda Türkiye’de;

-Kamu sektöründe çalışıyor olanlar (Kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar ve yerel yönetimler – belediyeler, il özel idareleri- kalkınma ajansları vb. kuruluşlarda çalışanlar dâhil),
-Özel sektörde çalışıyor olanlar (Sivil toplum kuruluşlarında, şirketlerde, yerleşik yabancı misyonlarda vb. çalışanlar),
-Üniversitelerde akademik veya idari personel olarak çalışıyor olanlar (Söz konusu personel “üniversite” kotasından başvuru yapacaktır.) ,

Türkiye’deki üniversitelerde;

-Lisans düzeyinde son sınıf öğrencisi olanlar (Son sınıf öğrencilerinin burs almaya hak kazanmaları halinde, 2012-2013 akademik yılı içerisinde mezun olmaları şartı aranacaktır. Mezun olamamaları durumunda bursları ertelenmeyecek, iptal edilecektir.),
-Lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencisi olanlar.

Erkek adaylar için; askerlik görevlerini tamamlamış veya tecil ettirmiş olanlar,

Yurtdışında eğitim sürdürmeye engel olacak herhangi bir sağlık sorununa sahip olmayanlar,

40 yaşından gün almamış olanlar (Kamu sektöründen başvuranlar hariç),

Seçilme koşullarını haiz olup başvuru esnasında doğum ve askerlik gibi nedenlerle izinde olanlar,

Lisans süresince 4.00 üzerinden en az 2.50, 100 üzerinden en az 65 not ortalamasına sahip olanlar (Ancak, not ortalaması belirtilen puanların altında kalanlar AB Müktesebatı ile ilgili konularda en az 36 ay iş deneyimine sahiplerse burs başvurunda bulunabilirler.),

Lisans düzeyinde, Dil Eğitimi Öğretmenliği, Mütercim Tercümanlık ile Dil Bilimi ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olanlar AB müktesebatı ile ilgili konularda lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) eğitimini tamamlamışsa veya AB müktesebatı ile ilgili konularda en az 36 ay iş deneyimine sahiplerse burs başvurusunda bulunabilirler.

Jean Monnet Bursuna Başvurmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

AB resmi dillerinden birinde doldurulmuş olan tarihli ve imzalı İngilizce Başvuru Formu (tüm adaylar için),

Nüfus cüzdanı fotokopisi (tüm adaylar için),

İki adet vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş) (tüm adaylar için),

Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi (tüm mezun adaylar için),

Öğrenci işlerinden alınmış resmi (ıslak imzalı, mühürlü) lisans not çizelgesi (tüm adaylar için),

Yabancı dil yeterlilik belgesi (31 Ekim 2013 tarihine kadar geçerli) (tüm adaylar için),

Kurum yazısı / Çalışma belgesi (çalışan adaylar için),

Öğrenci belgesi (halen son sınıf lisans öğrencisi olanlar veya lisansüstü öğrencisi olup üniversite kontenjanından başvuracak adaylar için),

AB Müktesebatı ile ilgili konularda yüksek lisans/doktora diploması veya AB Müktesebatı ile ilgili konularda en az 36 ay iş deneyimine sahip olduklarını gösteren resmi belge (Lisans düzeyinde Dil Eğitimi Öğretmenliği, Mütercim Tercümanlık ile Dil Bilimi ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olanlar için),

Belli bir ücret karşılığında, belli bir sosyal güvenlik ağı kapsamında yapılan çalışmaları belgeleyen Hizmet Belgesi (AB Müktesebatı ile ilgili konularda asgari 36 ay iş deneyimi koşulunu karşılaması gereken adaylar için).

Benzer Yazılar

İTÜ Rektörü en çok kazandıran 10 mesleği açıkladı!

HayataRehber

2017 DGS sınav sonucu! ÖSYM Dikey Geçiş sınavı sonuç tarihi

HayataRehber

P1 Kortikal İşitsel Uyarılmış Potansiyel Nedir?

HayataRehber

Yorum Yap

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Bununla ilgili iyi olduğunuzu kabul edeceğiz, ancak isterseniz dilediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Kabul Et! Daha Fazlası

×
Göster
x
Göster
×
Göster