Kulak

Kulak Embriyolojisi ve Gelişimi

Kulak Embriyolojisi ve Gelişimi

 • Gelişimin üçüncü haftası sırasında embriyonun dorsal yüzeyinde yer alan ektoderm, primitif (ilkel) düğüm ve bukkofarinks zarı arasındaki nöral plağı oluşturmak üzere kalınlaşır.
 • Nörülasyon sürecinde ortaya çıkan ilk yapı nöral plaktır.
 • Bu nöral plakadan da longitudinal nöral oluk gelişmektedir.
 • Nöral oluğun çeşitli DNA süreçleri sonucunda katlanması sonucunda da nöral katlantılar (folds) meydana gelir.
 • İleri gelişim aşamalarında nöral katlantılar birleşir ve nöral katlantılardan bir nöral tüp gelişimi izlenir.
 • Füzyon işlemi, nöral katlantıların orta noktalarının yaklaşması ve temas etmesiyle meydana gelir.
 • Bu süreçte tüp kavitesi anterior ve posterior nöroporlar aracılığıyla amniyotik kavite ile bağlantılı hâlde kalır.
 • Anterior nöropor kapandıktan (gelişimin 25. gününde) iki gün sonra posterior nöropor (gelişimin 27. gününde) kapanır.Nöral tüp oluşumu 28 günde tamamlanır.
 • Nöral tüpün sefalik bölgesi görece geniş, kaudal bölgesi görece dardır (ensefalon ve medulla spinalis farklanmasının primitif hâli).
 • Nöral tüp kapandığında, üç önemli primer vezikül olan ön beyin vezikülü (forebrain vesicle), orta beyin vezikülü (midbrain vesicle) ve art beyin vezikülü (hindbrain vesicle) gelişimlerini tamamlamıştır.
 • Embriyoda dokuların ve organların gelişimini sağlayan 3 germinal tabaka vardır.
  • Ektoderm
  • Mezoderm
  • Endoderm
 • Ektoderm epitelial yapılar ve sinir sistemin gelişiminden sorumlu tabakadır.
 • Bu gelişme süreci nöral katlantı denilen yapının içinde, nöral krest denilen bölgede başlar.
 • Nöral krest hücrelerinin bir kısmı nöral tüpün yan taraflarına göç ederek daha sonra sinir sistemini oluştururlar.
 • Diğer bir kısmı ise mezoderm içine göç ederek daha sonra epitelial yapıları oluştururlar.
 • Bu göç embriyolojik yaşamın yaklaşık 22. gününde gerçekleşir.
 • Göç sırasında ilgili hücrelerde bazı değişiklikler ortaya çıkarak özel dokuların oluşumunun ilk adımı atılır.
 • Brankial arklar yüz ve farenks gelişimini sağlayan yapılardır.
 • Toplam 6 adet brankial ark bulunmakla birlikte bunlardan 5 ve 6. sı rudimanterdir.
 • Birinci ve ikinci brankial arklar en gelişmiş arklardır.
 • Birincisine mandibuler ark, ikincisine hyoid ark ismi verilir.
 • Mandibuler arktan mandibula, maksilla, malleus ve inkus; hyoid arktan ise hyoid kemiğin gövdesi, stapes ve bazı boyun yapıları gelişir.
 • Brankial arkları birbirinden ayıran yapılar oyuk şeklindedir.
 • Embriyolojik yaşamın ileri dönemlerinde bu oyuklardan orta kulak, östaki borusu, timpanik membran, dış kulak yolu, tonsiller fossa gibi yapılar gelişir.

Ektodermden Gelişen Yapılar

 • MSS (serebrum, serebellum, medulla spinalis) ile gözün retina kısmı
 • Periferik sinir sistemi,
 • Kulak, burun duyu epiteli,
 • Meme ve hipofiz bezleri,
 • Dişin mine tabakası,
 • Epidermisin saç ve tırnak gibi ekleri gelişir

Nöral Krista Hücrelerinden Gelişen Yapılar

 • Spinal ganglionlar
 • Otonomik sinir sistemi ganglionları,
 • Kranial V, VII, IX, X. Sinirler,
 • Schwan hücreleri
 • Beyin ve medulla spinalis’in meningeal örtüleri (piamater,araknoid)
 • Pigment hücreleri
 • Brankial arkusların kemik, bağ ve kas dokuları kafatasının çeşitli
 • Kemik ve kasları
 • Sürrenal bezin medullası

Benzer Yazılar

Vestibuler Nöroepitelin Fizyolojisi

HayataRehber

Canales Semicirculares Ossei Nedir?

HayataRehber

P1 Kortikal İşitsel Uyarılmış Potansiyel Nedir?

HayataRehber

Yorum Yap

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Bununla ilgili iyi olduğunuzu kabul edeceğiz, ancak isterseniz dilediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Kabul Et! Daha Fazlası

×
Göster
x
Göster
×
Göster