Mikrobiyoloji

Mayaların Gelişimine Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Mayaların Gelişimine Etki Eden Faktörler

Bakteriler için verilen gelişme koşulları mayalar için de geçerlidir. Bunlar su, hava (oksijen), pH, sıcaklık, besi yerinin ozmotik basıncı, ışık ve metabolizma ürünlerinin etkisi olarak incelenir.

1.Su

Diğer tüm koşullar uygun olsa bile mayaların normal çoğalıp, faaliyetlerini sürdürebilmeleri için ortamda yeterli suyun bulunması gerekir. Mayaların gelişmesi için % 35 – 40 oranında su bulunan ortamlar yeterlidir.

2.Hava veya oksijen

Mayalar hem hava varlığında, hem de havasız ortamda faaliyetlerini sürdürür. Hava varlığında gerekli enerjilerini solunumla sağlarken, havasız ortamda fermantasyonla bunu gerçekleştirirler. Ortamın hava miktarını ayarlayarak bu mayaları solunuma veya fermantasyona yönlendirmek mümkündür. Endüstride maya elde edilmesi oksijenli ortamda sağlanırken, şarap ve biracılıkta alkol üretimi oksijensiz ortamda sağlanır.

3.pH
Mayalar genelde zayıf asit ortamlarda en iyi gelişme ve faaliyet yeteneğine sahiptir. Değişik mayaların en iyi gelişme pH’ları aşağıda verilmiştir.

4.Sıcaklık

Mayalar genel olarak gelişmeleri ve çoğalmaları 0-45 oC’ler arasında olmaktadır. Mayaların optimum gelişme sıcaklıkları ise 20-30 oC arasındadır. Mayalar için ortam sıcaklığı, üretilmesi düşünülen ürünün çeşidine göre ayarlanarak en iyi ve hızlı faaliyet sıcaklığı yerine, daha kaliteli ürünün elde edildiği sıcaklıkta çalışması sağlanır.

5.Ozmotik basınç

Mayaların bir ortamda çoğalmasında ve metabolik etkinliklerinde, ortamda çözünen madde konsantrasyonu önemli etki gösterir. Mayalar diğer mikroorganizmalara göre yüksek şeker ve tuz konsantrasyonuna daha fazla uyum yeteneğine sahiptir.

6.Metabolik ürünler

Maya denince önemli bir başka konu etil alkol fermantasyonudur. Alkolün mayalara hem çoğalma yönünden hem de fermantasyon yönünden etkileri vardır. Normal koşullarda % 18-20’lerde alkol fermantasyonunu sürdürebilen maya, 36º C da % 5’lik alkol konsantrasyonunda fermantasyonu kesmek zorunda kalır. Diğer metabolizma ürünü de CO2’tir. Karbondioksit gelişmeyi durdurucu etkiye sahiptir. Fermantasyonda CO2 basıncı arttıkça fermantasyon gücü de artar, basınç en yüksek değere ulaşınca yavaşlamaya başlar ve zayıf fermantasyon devam eder.

7.Işık

Doğrudan güneş ışığı maya gelişimini engeller. Yapılan araştırmalar, ultraviole ışıkta 10 saniye kalan mayaların yaşamını yitirdiği gözlenmiştir. Işık, mayaların spor oluşumu üzerine de etkilidir.

Benzer Yazılar

Prions Nedir?

HayataRehber

Fusarium Nedir?

HayataRehber

Aspergillus Nedir?

HayataRehber

Yorum Yap

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Bununla ilgili iyi olduğunuzu kabul edeceğiz, ancak isterseniz dilediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Kabul Et! Daha Fazlası

×
Göster
x
Göster
×
Göster