Rehberlik

Test Teknikleri Nelerdir?

Test Teknikleri

Başarı Testleri

Amaç açısından bakıldığında başarı testleri geçmişe yönelik yetenek testleri ise geleceğe yöneliktir.

STANDART TESTLER

Öğretimin, bir başka deyişle öğrenilenlerin ölçülmesi amacı ile belirli bilgi düzeyleri için yine belirli ünite ya da ders alanlarında hazırlanmış testlerdir. Çevre şartları dikkate alınmaz ve genel ölçüm yapılır. Ö.S.Y.M sınavları gibi.

ÖĞRETMEN YAPIMI BAŞARI TESTLER 

Öğrenme çevresinde (okul, s renme çevresinde (okul, sınıf,dershane) öğretilen konuların tespiti için yap için yapılan testlerdir (yaz lan testlerdir (yazılı sınavlar gibi).Genelde geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmamış testlerdir. testlerdir.

Yetenek Testleri

Maximum performansı ölçen testlerdir. Bireyin en kısa sürede potansiyelini en üst düzeyde ortaya koyması beklenir.

GENEL YETENEK TESTLERİ

Belirli Belirli düzeylerde düzeylerde genel zihin yeteneklerini yeteneklerini ölçen testlerdir testlerdir. Bunlara Bunlara I.Q testleri testleri de denir. Bu testleri testleri zeka testleri testleri olarak adlandırılır. WISCH r WISCH–R,STANDFORD STANDFORD BİNET, LİETER KOHS v.b. dir.

ÖZEL YETENEK TESTLERİ

Bireylerin, Bireylerin, müzik, resim, ve sanat dallarındaki özel yeteneklerinin yeteneklerinin değerlendirilmesi erlendirilmesi için kullanılan testlerdir testlerdir.

FARKLI YETENEK TESTLERİ

Bireylerin Bireylerin dil yeteneği, sayı yeteneği soyut kavrama kavrama yeteneği, mekanik mekanik kavrama kavrama yeteneği gibi farklı yeteneklerin yeteneklerin ölçülmesidir ölçülmesidir.

Kişilik Testleri

Kişilik özellikleri hakkında bilgi toplamaya yarayan testlerdir.

Puanlanması ve değerlendirilmesi genellikle uzmanlık gerektirir.

Okullarda kişilik testlerini sadece psikolojik tanışmanlar kullanmaktadırlar.

Testleri kullanmak uzmanlık eğitimi gerektirmektedir.

PROJEKT PROJEKTİF KİŞİLİK TESTLER

Dikkat gerektiren test grubudur. Yorumlanması uzmanlık ister ve yorumu kişiden kişiye değişir.

Freud’un psikanalitik kuramına dayandırılarak hazırlanmış testlerdir.

Kişiye net olmayan obje ve resimler gösterilir.

Uzmanın sorduğu sorular doğrultusunda obje ve resimlerden görülenlerin analatılması istenir.

Kişi resimlerden gördüklerini anlatarak kendisini yansıtmış (projeksiyon) olur.

Rorschach Mürekkep lekesi testi anlamsız resimlerin olduğu 16 adet karttan oluşmaktadır.

Bier cümle tamamlama testi

Tematik Algılama (T.A.T.)Testi,C.A.T.(Çocuklar İçin Algılama Testi),Serbest Çağrışım Testleri bu ÇağrışımTestleri bu gruptandır. Klinik psikoloji
alanında kullanılır,profesyonel uygulayıcı gerekir.

Türkiye’de genellikle Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri, Hacettepe Kişilik Envanterleri kullanılmaktadır.

Tutum Ölçekleri

Tutum ölçekleri bireyin duygusal, düşünsel ve davranışsal eğilimlerini ölçmek amacıyla hazırlanmış araçlardır. “diş fırçalamayı seviyorum” (duygu) “diş fırçalamak sağlıklı bir alışkanlıktır.” (düşünce) “ben dişlerimi her gün fırçalarım.” (davranış)

Genellikle Likert Tipi derecelendirme ölçekleri biçiminde hazırlanmıştır.

Eşlerin çocuk yetiştirme tutumları, ailede gencin bağımsızlık veya bağımlılık eğilimi, anne-babanın ailede otoriter veya demokratik olması gibi tutumlar tutum ölçekleri ile ölçülebilir.

Tutum ölçeklerinin geliştirilmesi ve sonuçlardan yararlanarak bireye yardım sunulması uzmanlık işidir.

Bir ölçekte duygu, düşünce ve davranışı ölçen maddelere eşir oranda yer verilmelidir.

İlgi Envanterleri

İlgi, bireyin, bir objeye,eyleme veya bir kimseye, olguya belirli bir süreklilikle bağlanması, ilişki kurmasıdır.

İnsanın hoşlandığı ve hoşlanmadığı şeyleri sıralama yöntemidir. Başarıyı ölçmez. Kuder ilgi Envanteri,Kendini,Değerlendirme Envanteri,Akademik Benlik Kavram Ölçeği,Hacettepe Kişilik Envant.Benlik Tasarımı.

Bireylerin ilgisini ölçmek amacıyla geliştirilmiş envanterlerdir.

Okullarda öğrencilerin hangi alana, programa, mesleğe veya etkinliğe ilgisi olduğunu saptamak ve böylece öğrenciyi yönlendirmek amacıyla uygulanmaktadır.

Bireylerin ilgilerinin ölçülmesi ilgi envanterleri ve Bireylerin ilgilerinin ölçülmesi ilgi envanterleri ve gözlemsel yollarla yapılmaktadır.

Öğrencilerin okuldaki faaliyet alanları veya eğitsel kollardan hangisine ilgi duydukları, sosyal ve kültürel kolların hangisine üye oldukları, boş zamanlarında zamanını nasıl kullandığı gibi konulara ilişkin bilgiler öğrencinin sosyal, eğitsel ve meslek ilgileri hakkında gözlemsel ve tamamlayıcı ve geçerli bilgiler verirler.

Benzer Yazılar

Başkalarının Kanıtlarına Dayalı Teknikler Nelerdir?

HayataRehber

Bireyi Tanıma Teknikleri Nelerdir?

HayataRehber

Gözleme Dayalı Teknikler Nelerdir?

HayataRehber

Yorum Yap

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Bununla ilgili iyi olduğunuzu kabul edeceğiz, ancak isterseniz dilediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Kabul Et! Daha Fazlası

×
Göster
x
Göster
×
Göster