Üniversite

Tez Nasıl Yazılır?

Tez Nasıl Yazılır?

Tez nasıl yazılır, tez yazmaya nasıl başlanır sorularına cevap arayan bu kısımda sırasıyla bir tezde olması gereken bölümlere ve tez formatı nasıl olur sorusunun cevabına değinilecektir. Öncelikle belirtilmeli ki tez, format bakımından genişletilmiş bir makale olarak düşünülebilir. Bu bakımdan makalelere benzer şekilde doğru bir tez ana hatlarıyla şu bölümlerden oluşmalıdır.

Tez Giriş Bölümü: Giriş bölümünde yazar derinlemesine bir tez taramasıyla literatür taraması yapar ve ilgilenilen konuyu tarihsel gelişimiyle birlikte derinlemesine inceler. Ayrıca araştırmacı birinci bölümde tez konusunu belirterek tez amacına ve hipotezlerine değinir.

Tez Yöntemi Bölümü: Tez yöntemi tezin uygulama kısmında kullandığı temel araştırma yöntemi olarak ifade edilmektedir. Araştırma yöntemleri temel olarak keşifsel araştırma, tanımsal araştırma ve nedensel araştırma (deneysel araştırma) olarak üçe ayrılmaktadır. Bu yöntemlerin ne olduğunu anlamak için araştırma tasarımını okumanız tavsiye edilmektedir. Araştırmacı, ayrıca, tez yöntemi bölümünde, araştırmanın yeri ve zamanına, kısıtlamalarına, kullanılan gereçlerine değinmektedir. İstatistik bilimini kullanılan sosyal bilimlerde kullanılan tez araştırma yöntemlerini daha iyi anlamak için tez araştırma yöntemleri bölümünü okumanız tavsiye edilmektedir.

Tez Bulguları Bölümü: Bu bölümde eğer araştırmamızda herhangi bir sayısal veri elde etmişsek bu verilerin analizi yapılır. Bunun yanı sıra, sözel içerikli tezlerde tez bulgu kısmı araştırmacının yorumlarından ve/veya yapmış olduğu görüşmelerden çıkardığı sonuçlardan oluşmaktadır. İster sayısal, ister sözel olsun tez bulgu kısmında sonuçlar açık, düzenli bir şekilde, varsa şekil, resim tablo ve grafiklerle birlikte açıklanmalıdır.

Tez Tartışması Bölümü: Tezin tartışma kısmında, araştırmada elde edilen bulgular daha önceki araştırmalarla karşılaştırılarak benzerlikler, farklılıklar ortaya konulur. Elde edilen bulguların ne anlama geldiği yorumlanır ve beklenilen sonuçların olup olmadığı irdelenir.
Tez Sonuç ve Öneriler: Metnin son bölümüdür. Burada elde edilen bulgular doğrultusunda, kısa bir değerlendirme yapılır. Hipotezin geçerliliği konusunda yargıda bulunulur. Sonuca bağlı önerilerde de bulunulabilir. Ancak öneri ve kararların mutlaka araştırma bulgularına dayandırılması gerekir.

Benzer Yazılar

Elektrik – Elektronik Mühendisliği 2017 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

HayataRehber

Hemşirelik 2017 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

HayataRehber

Maliye 2017 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

HayataRehber

Yorum Yap

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Bununla ilgili iyi olduğunuzu kabul edeceğiz, ancak isterseniz dilediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Kabul Et! Daha Fazlası

×
Göster
x
Göster
×
Göster