Uygulamalı Davranış Analizi

Uygulamalı Davranış Analizinin Özellikleri Nelerdir?

Uygulamalı Davranış Analizinin Özellikleri

◦ Uygulamalılık
◦ Davranışsallık
◦ Analitiklik
◦ Teknolojiklik
◦ Kavramsal olarak sistematiklik
◦ Etkililik
◦ Genellenebilirlik

Uygulamalık

 • Hedef davranışın kuramsal açıdan değil, toplumsal açıdan önemli bir davranış olması. Uygulamalı davranış analizi, üzerinde çalışılan davranışın sosyal açıdan önemi üzerine odaklanır. Örnek vermek gerekirse, uygulamalı olmayan bir araştırmada, genel olarak “yemek yeme davranışı” incelenebilir ve çıkan sonuçlarla metabolik süreçlerle ilgili bilgi edinilebilir. Fakat uygulamalı bir araştırma, gereğinden fazla ya da az yemek yiyen tek bir kişinin yeme davranışını kişi ve çevresi için daha “kabul edilebilir” bir şekilde değiştirmeye odaklanır.

Davranışsallık Gözlenebilen, somut davranışların incelenmesi

 • Davranışın doğru tanımlanması ve ölçülmesi
 • UDA pragmatiktir ve bir kişiye bir şey etkili bir şekilde nasıl yaptırılır diye sorar ki bu soruya cevap verebilmek adına, davranışın kendisi objektif bir şekilde ölçülmelidir.

Analitiklik

 • Uygulama ve sonuç arasındaki işlevsel ilişki=neden-sonuç ilişkisi ortaya konmalı
 • Davranış analizi, analizi gerçekleştiren kişi söz konusu davranışı kontrol eden durumları net bir şekilde anlayabildiği ve istediği şekilde kolayca değiştirebildiği ölçüde başarılı olmuş sayılmaktadır.

Teknolojiklik=Yinelenebilirlik

 • Davranış değiştirme süreçlerinin, uygulamanın açık ve herkes tarafından aynı şekilde anlaşılacak şekilde betimlenmesi herkesin aynı biçimde uygulamayı yineleyebilmesine olanak sağlama
 • Yapılan çalışmanın açıklamaları ve yönlendirmeleri detaylı ve açık bir şekilde belirtilmelidir ki daha sonra bu çalışmayı gerçekleştirmek isteyen bir başka araştırmacı da hata yapmadan uygulayabilmeli.

Kavramsal olarak sistematiklik

 • Uygulamaların kavramsal ilke ve tekniklerle ilişkili olması, kavramsal bütünlük
 • Kullanılan metotlar davranışsal prensiplere dayalı olmalı.

Etkili Olmalı:

 • Varılan sonuç yeterince büyük bir etki yaratmıyorsa, o analiz başarısız olmuş anlamına gelmektedir.
 • İstatistiksel etkililik
 • Sosyal/klinik etkililik
 • Bir uygulama istatistiksel olarak etkili olabilir ancak bu sonuç bireyin toplumda daha yeterli olmasını sağlayamayıp, yaşantısında olumlu değişikliği getirmeyebilir (klinik etkililik).

Genellenebilirlik

 • Ortamlar-arası, kişiler-arası, araçlar-arası genelleme
 • Kullanılan metotlar çok daha değişik çevrelerde de işe yaramalı, birden çok davranış üzerinde de uygulanabilmeli ve uzun süreli etkileri olmalıdır.

Benzer Yazılar

Berard Alt Metodu İşitsel Algıyı Geliştirme Metodu Nedir?

HayataRehber

Uygulamalı Davranış Analizi Nedir?

HayataRehber

Uygun Olmayan Davranışların Önlemenin Yolları Nelerdir?

HayataRehber

Yorum Yap

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Bununla ilgili iyi olduğunuzu kabul edeceğiz, ancak isterseniz dilediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Kabul Et! Daha Fazlası

×
Göster
x
Göster
×
Göster